مشاوره بازاریابی

دسته بندی

بررسی و آنالیز فروش فست فود

بررسی و آنالیز فروش فست فود

پس از راه اندازی فست فود و خرید تجهیزات فست فود و یا راه اندازی رستوران و خرید تجهیزات رستوران و بقیه مراحلی که در مقالات گذشته به آن پرداختیم،نوبت می رسد به تحلیل و بررسی ارزیابی

اجرای تبلیغات و پیشبرد فروش فست فود

اجرای تبلیغات و پیشبرد فروش فست فود

پیاده سازی و بستن تبلیغات و اینکه در کجاها و چه مکان هایی تبلیغات انجام شود و چقدر به اهداف مان در زمینه فرو ش نزدیک شده ایم همه و همه باید با دقت و به شکل صحیح و درست انجام

آموزش پرسنل فروش فست فود

آموزش پرسنل فروش فست فود

برای اینکه بتوانیم بازاریابی و فروش و سوددهی خوبی داشته باشیم باید همواره نقش خود را در حوزه فروش بخوبی ایفا کنیم. باید درست تصمیم گرفته و کارها را به نحو احسن انجام دهیم.هرگز

مشاوره بازاریابی فست فود

مشاوره بازاریابی فست فود

انواع خدمات میدانی بازاریابی و تحقیقاتی که می شود برای جذب مشتریان بیشتر در نظر گرفت در این حوزه باید در نظر گرفته شود.خدماتی مانند بازاریابی و مشاوره برای در نظر گرفتن بودجه

برنامه ریزی بازاریابی فست فود

برنامه ریزی بازاریابی فست فود

برای اینکه بتوانید فروش خوبی در صنعت فست فود و رستوران داشته باشید باید بتوانید بازارهدفی خوبی برای این محصولات دست و پا کرده تا بتوانید به آن مقداری که در اهداف تان برای سود

هدف گذاری در فست فود

هدف گذاری در فست فود

برای رسیدن به تمام مقاصد مان در حوزه راه اندازی و تجهیز فست فود و خرید تجهیزات فست فود باید همواره اهدافی را برای خود تعیین کنیم و سعی کنیم در بازه های زمانی مشخص به این اهداف

بررسی و تعیین وضعیت موجود در فست فود

بررسی و تعیین وضعیت موجود در فست فود

برای اینکه بتوانیم تخمین مناسبی از واقعیت های موجود در مورد بیزینسی که انتخاب کرده ایم داشته باشیم باید تمام جوانب را در مورد فاکتورهای مختلف رستوران یا فست فود مانند خرید

تحقیقات بازاریابی فست فود

تحقیقات بازاریابی فست فود

در کل ابتدا باید به تعریف این واژه بپردازیم و مشخص کنیم که تحقیقات برای بازاریابی چیست و مفهوم این واژه از کجا نشات می گیرد؟در کل معنی این کلمه این است که می توان از طریق